Algemene oefentherapie Rugklachten Nek-/ schouderklachten Spanningsgerelateerde klachten Artrose en Reuma Neurologische klachten Hoofdpijnklachten Oefentherapie bij ouderen Werkgerelateerde klachten Sportgerelateerde klachten

Oefentherapie Cesar en Mensendieck zijn paramedische behandelmethodes, gericht op het verminderen en voorkomen van klachten ten gevolge van een ongunstig houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Binnen de behandeling richten we ons  op het veranderen van het houdings- en bewegingsgedrag van de cliënt  met klachten aan het bewegingsapparaat of juist preventief ter voorkoming van klachten. Dit gebeurt door middel van het oefenen van vaardigheden, die de basis vormen van de dagelijkse handelingen (zitten, staan bukken, tillen, lopen) van de cliënt. Hierbij wordt er gekeken naar de individuele mens. We kijken naar de mens volgens het Bio-Psycho-Sociaal model. Dit houdt in dat we kijken naar de lichamelijke (on)mogelijkheden, naar de psychische factoren die van invloed zijn op de klacht en we kijken naar de sociale omgeving van de cliënt.

U kunt met verschillende klachten bij ons in de praktijk terecht: